Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019