Zpracování vzorků pro atomovou spektrometrii - Čeložnice 1994